header image

Μεσογειακή Συνάντηση UNI

16/04/2002

Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 13 -16 Απριλίου 2002 στο Ξενοδοχείο του ΤΕΤΥΚ στον Πρωταρά, Μεσογειακή Συνάντηση της UNI στην οποία έλαβαν μέρος συνδικαλιστικές οργανώσεις από επτά Μεσογειακές Χώρες: Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Iσπανία και Eλλάδα. Στην Κυπριακή αντιπροσωπεία είχε συμμετοχή και η Τουρκοκυπριακή οργάνωση Banksen

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Πορτογαλλία

Ο Πορτογάλος αντιπρόσωπος αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα της ψυχολογικής πίεσης η οποία επικρατεί στην χώρα του, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο σαν νέα μορφή σκλαβιάς για τους Πορτογάλους Τραπεζοϋπαλλήλους. Αναφορά έγινε επίσης στην συλλογική σύμβαση που ανανεώθηκε στην χώρα του τον περασμένο Δεκέμβριο και περιελάμβανε  βελτίωση ωρών εργασίας, ωφελημάτων και αυξήσεων.

2. Ισπανία

Στην χώρα αυτή η συλλογική σύμβαση λήγει τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι για τη νέα συλλογική σύμβαση θα είναι η καλυτέρευση του επιπέδου αγοραστικής δύναμης των Τραπεζοϋπαλλήλων καθώς και η μείωση των ωρών εργασίας σε 35ώρες εβδομαδιαίως.

Τα βασικότερα προβλήματα που απασχολούν τον Τραπεζοϋπαλληλικό κλάδο στην Ισπανία είναι τα πιο κάτω:

Α)  Υπάρχουν πάρα πολλές ώρες υπερωριακής εργασίας απλήρωτες

Β)  Υγεία στον τόπο εργασίας: απαιτείται εντονότερη ανάμειξη των συνδικάτων για προστασία των συναδέλφων, στους χώρους εργασίας.

Γ)  Η εισαγωγή του Ευρώ επέφερε την ανάγκη υπερωριακής εργασίας, καθώς επίσης και την αύξηση της πίεσης επί των συναδέλφων προκειμένου να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα που επέφερε το Ευρώ.

Δ)  Ρύθμιση του ωραρίου εργασίας.

3. Ιταλία

Ο Ιταλός αντιπρόσωπος αναφέρθηκε σε δραστηριότητες του κλάδου με επίκεντρο τις συναντήσεις που είχε η Οργάνωσή των Τραπεζοϋπαλλήλων με προσωπάρχες των τραπεζών, προκειμένου να επιλυθούν σε απ’ ευθείας συναντήσεις τα προβλήματα των συναδέλφων.

Άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν ήταν οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για μείωση του ωραρίου στις 35 ώρες εβδομαδιαίως καθώς και στην βελτίωση των ταμείων κοινωνικών παροχών.

Ειδική αναφορά έγινε επίσης στο θέμα των συγχωνεύσεων καθώς και στην αναγκαιότητα συσπείρωσης των συνδικαλιστικών Οργανώσεων, προς αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

4.  Γαλλία

Ο Γάλλος αντιπρόσωπος αναφέρθηκε και αυτός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τραπεζοϋπάλληλοι στην χώρα του. Αναφέρουμε τα βασικότερα:

α) Μείωση ωρών εργασίας στις 35 εβδομαδιαίως

β) Συγχώνευση μεγάλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

γ) Τραπεζοασφάλειες και κέντρα κλήσεως (call centers) 

δ) Οι επικρατούσες τάσεις για εκχώρηση εργασίας σε εξωτραπεζικούς (οutsourcing)

ε) Γήρανση Εργατικού Δυναμικού. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι το 50% του Εργατικού Δυναμικού είναι πάνω από 45 χρονών.

στ) Συνταξιοδότηση στα 60 και όχι στα 65.

5. Τουρκοκύπριοι (Βank - Sen)

Στην τοποθέτησή τους οι Τουρκοκύπριοι συνδικαλιστές αναφέρθηκαν στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν λόγω του καθεστώτος που επικρατεί στις κατεχόμενες περιοχές. Ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις είναι ανύπαρκτες και αν γίνονται, γίνονται με μεγάλη δυσκολία.

Το βιοτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλό ενώ το δυσκολότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι αυτό της εξάρτησης από την Τουρκία. Στηρίζονται δηλαδή σχεδόν αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις από την Τουρκία προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά.

6. Μάλτα

Ο αντιπρόσωπος από την Μάλτα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας των εργοδοτουμένων με τους εργοδότες, με κύριο χαρακτηριστικό στην προσπάθεια αυτή την ύπαρξη του στοιχείου της ευελιξίας, προκειμένου να υπάρχουν λύσεις σε προβλήματα που αναφύονται.

Σε ό,τι αφορά την χώρα του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων η Κυβερνητική θέση ήταν για μηδενικές αυξήσεις!

Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος στην Μάλτα, είναι η εξάσκηση πίεσης στους συναδέλφους, η μείωση του προσωπικού και η προσπάθεια αύξησης των ωρών εργασίας.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο άρχισε να γίνεται ορατό και που θα πρέπει ν αντιμετωπισθεί ανάλογα, είναι αυτό των συγχωνεύσεων.

7.Ελλάδα

Η Ελληνική τοποθέτηση αφορούσε κατ’ αρχήν την καταδίκη των πολεμικών επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, καθ’ ότι αυτές πλήττουν τα συμφέροντα και γενικά στρέφονται εναντίον των εργαζομένων.

Ακολούθως έγινε ειδική αναφορά στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στην Ιταλία η οποία θα ελάμβανε χώρα στις 16/04/2002, ενώ έγινε εισήγηση για την έκδοση Εθνικού ψηφίσματος συμπαράστασης και υποστήριξης προς τους εργαζομένους και σχετική δημοσίευση του ψηφίσματος στον Ιταλικό αλλά και τον ξένο τύπο. Παρόμοια εισήγηση για την έκδοση δηλαδή ψηφίσματος συμπαράστασης και υποστήριξης έγινε και για τα απεργιακά μέτρα στα οποία θα κατέλθουν οι Έλληνες συνάδελφοι στις 19/04/2002.

Οι εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές και τα σχετικά ψηφίσματα εξεδόθησαν στο τέλος της Μεσογειακής Συνάντησης.

Σε ό,τι αφορά την συνδικαλιστική δράση στην Ελλάδα, έγινε λεπτομερής αναφορά στην προσπάθεια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στον Τραπεζικό χώρο, με κύριο χαρακτηριστικό την συνεχή προσπάθεια των εργοδοτών ν’ απομακρύνονται από τις θέσεις που υποβλήθηκαν από τους εργαζόμενους για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Φωτογραφικό Υλικό