header image

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο UNΙ

25/08/2005

Στο Σικάγο των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο της UNI. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1360 σύνεδροι από 444 συνδικαλιστικές οργανώσεις και 122 χώρες του κόσμου.

Η ΟΤΟΕ εκπροσωπήθηκε από αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Δημήτρη Τσουκαλά, Αχιλλέα Μυλωνόπουλο, Ζώη Πεπέ, Στάθη Χαρίτο, Δημήτρη Τσεγγενέ, Βάσω Βογιατζοπούλου, Αναστασία Τζουλάκη και το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ από τον Αριστοτέλη Λάκκα.

Κεντρικό θέμα και σύνθημα του συνεδρίου ήταν το

"Imagine"(Φαντάσου...)

Δουλειά και Δικαιοσύνη

Ισότητα

Παγκόσμια Συσπείρωση

ένα Παγκόσμιο Συνδικάτο

Μαζί θα τα καταφέρουμε!"

 Το συνέδριο ασχολήθηκε με τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες για την κάθε μία από τις οποίες ορίστηκε πρόγραμμα δράσης της UNI και των οργανώσεων μελών της:

"Να αφυπνίσουμε συνειδήσεις για αξιοπρεπή εργασία"(Να αλλάξει ο κόσμος της εργασίας για τα μέλη της UN)I

"Ποτέ δεν θα δουλεύεις μόνος" (Συσπείρωση και οργάνωση μελών)

"Στοπ στην επιχειρηματική απληστία" (Η εκστρατεία της UNI για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε επίσης διαδικαστικά θέματα όπως Εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ψηφισμάτων, Απολογισμό Δράσης, Οικονομικό Απολογισμός, Επικύρωση του Παγκόσμιου Εκτελεστικού Συμβουλίου, Εκλογή Προέδρου, Τεσσάρων Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα.

Το συνέδριο υιοθέτησε επίσης τα ακόλουθα ψηφίσματα:

Ψήφισμα 1ο Διαχείριση της Παγκοσμιοποίησης υπέρ του ανθρώπου.

Ψήφισμα 2ο Διεθνής Ειρήνη, Δημοκρατία και Ασφάλεια.

Ψήφισμα 3ο Κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του ακροδεξιού εξτρεμισμού.

Ψήφισμα 4ο Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου (WTO), οι Συμφωνίες Εμπορίου και Υπηρεσιών GATS, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου για το εμπόριο των υπηρεσιών.

Ψήφισμα 5ο Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κοινωνία των Πληροφοριών (WSIS).

Ψήφισμα 6ο Πολιτισμός και εργαζόμενοι για τον πολιτισμό την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης.

Ψήφισμα 7ο AIDS.

Ψήφισμα 8ο Να χτίσουμε ισχυρά συνδικάτα: Προτεραιότητα για τις δραστηριότητες Συνδικαλιστικής Ανάπτυξης της UNI.

Ψήφισμα 9ο Τέλη συνδρομών

Ψήφισμα 10ο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο UNI

Ψήφισμα 11ο Ο κλαδικός συνδικαλισμός ως βάση για τη συνδικαλιστική ανάπτυξη (SETCA-Βέλγιο).

Ψήφισμα 12ο Offshoring (γεωγραφική μεταφορά) των εργασιών στις υπηρεσίες. (Ζώνη ΧVII-Βέλγιο Γαλλία, Ολλανδία).

Ψήφισμα 13ο Διεθνής Αλληλεγγύη και Συγκεκριμένη Δικτύωση με οργανώσεις των ΗΠΑ

(Ζώνη ΙΙΙ-Νότιος Ευρώπη, Συνδικάτα Εμπορίου της Ιταλίας, Συνδικάτα Χρηματοοικονομικού κλάδου της Γαλλίας, Ver.di Finance - Γερμανία, Amicus-Finance - Ην. Βασίλειο, Συνδικάτο Τραπεζών Αιγύπτου, Συνδικάτα Χρηματοοικονομικού κλάδου Κροατίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Σλοβενίας).

Ψήφισμα 14ο Κίνα (Amicus, CWU , Μ. Βρετανία).

Ψήφισμα 15ο Κούβα (Amicus, CWU , Μ. Βρετανία).

Ψήφισμα 16ο Παγκόσμιο Συνδικάτο: να διευκρινιστεί ο όρος για να παρεμβάινει αποτελεσματικά στην παγκοσμιοποίηση (Ζώνη XVII -Βέλγιο Γαλλία, Ολλανδία).

Ψήφισμα 17ο Η εκπροσώπηση των γυναικών στην UNI (Ζώνη ΧVII-Βέλγιο Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Ολλανδία).

Ψήφισμα 18ο Υψηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας για όλους (Ζώνη ΧVII-Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Ολλανδία).

Στο θέμα "Να αφυπνίσουμε τον κόσμο για αξιοπρεπή εργασία" η συνεδρίαση ασχολήθηκε με την κοινωνική διάσταση στην παγκοσμιοποίηση και συγκεκριμένα:

- Θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα σε μια παγκόσμια οικονομία.

- Διεθνοποίηση της αγοράς εργασίας, μετανάστευση και μεταφορά εργασιών

- Η κριτική της UNI για το ΔΝΤ και την πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας.

- Παγκόσμιο κάλεσμα δράσης ενάντια στην φτώχεια

- Εμπόριο, κοινωνική δικαιοσύνη και απαλλαγή από το χρέος.

- Βιώσιμη ανάπτυξη.

- Εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας

- Στρατηγικές για να επιτευχθούν αξιοπρεπείς αμοιβές, αξιοπρεπείς όροι απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε για το θέμα αυτό υιοθετήθηκε το Πρόγραμμα δράσης της UNI για Αξιοπρεπή Εργασία και τα ψηφίσματα : Ψήφισμα 1 (Διαχείριση της Παγκοσμιοποίησης υπέρ του ανθρώπου), Ψήφισμα 4 (Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου (WTO)/Συμφωνίες GATS) και Ψήφισμα 18 (Υψηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας για όλους).

Γύρω από τη θεματική ενότητα "Ποτέ δεν θα δουλεύεις μόνος : Παγκόσμια Συνδικαλιστική ανάπτυξη" η συνεδρίαση εστίασε στις προσπάθειες της UNI και των οργανώσεων μελών της να εγγράψουν νέα μέλη και τόνισε ότι οι παγκόσμιες αγορές εργασίας απαιτούν παγκόσμια οργανωτική προσέγγιση.

Η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας των επικοινωνιών έχει οδηγήσει σε έκρηξη της εξωτερίκευσης και γεωγραφικής μεταφοράς των εργασιών, η οποία έχει δημιουργήσει μια νέα επιτακτική ανάγκη για την οργάνωση αυτή. Συζητήθηκε επίσης πώς οι οργανώσεις θα πετύχουν την οργανωτική τους προσπάθεια προς εργαζόμενους στον κλάδο της πληροφορικής και τους τομείς που βασίζονται στη γνώση.

 

Στη συζήτηση οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ρόλο της UNI, των γεωγραφικών περιοχών της, των κλάδων και των επαγγελματικών ομάδων της στην οργάνωση, και συγκεκριμένα:

- Οργάνωση και συνδικαλιστική στρατολόγηση: αξιολόγηση της επιτυχίας.

- Η UNI Παγκόσμια Οργάνωση και η οργανωτική της στρατηγική

- Ο ρόλος των γεωγραφικών περιοχών της UNI, κλάδοι και UNI Νέοι, UNI Γυναίκες και UNI επαγγελματικά και διευθυντικά στελέχη.

- Οργανώνοντας τους κλάδους που βασίζονται στη γνώση και την πληροφορική.

- Οργανώνοντας τις νέες κατηγορίες εργαζομένων, από τα επαγγελματικά στελέχη στους ελεύθερους επαγγελματίες (freelancers).

- Στρατηγική της UNI στην οργάνωση μελών στις πολυεθνικές.

- Ο ρόλος της ανάπτυξης της UNI και των τμημάτων των γεωγραφικών περιοχών της.

- Η δέσμευση των οργανώσεων-μελών της UNI για παγκόσμιες στρατηγικές οργάνωσης.

Υιοθετήθηκε Πρόγραμμα Δράσης της UNI για τη Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ανάπτυξη, καθώς και το Ψήφισμα 8 (Να χτίσουμε ισχυρά συνδικάτα: Προτεραιότητα για τις δραστηριότητες Συνδικαλιστικής Ανάπτυξης της UNI) και το Ψήφισμα 12 (Offshoring -γεωγραφική μεταφορά των εργασιών στις υπηρεσίες).

Στο θέμα "Φρένο στην απληστία των επιχειρήσεων: Παγκόσμια Συνδικαλιστικά Δικαιώματα" , η συνεδρίαση εξέτασε την εταιρική ηθική και την πλεονεξία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την προσπάθεια της UNI να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις τηρούν τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα. Παρουσιάστηκε επίσης η δουλειά που έχει γίνει από την UNΙ στη διαπραγμάτευση πλαισίου συμφωνιών με πολυεθνικές και παρουσιάστηκε η εκστρατεία κατά των πολυκαταστημάτων Wal-Mart που παραβιάζουν κατάφωρα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στια παρεμβάσεις που ακολούθησαν οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε:

- Εταιρική ηθική και πλεονεξία.

- Παγκόσμια θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

- Οι επιρροή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ΟΟΣΑ, του SAI and the Global Compact.

- Παγκόσμια πλαίσια συμφωνιών στις πολυεθνικές

- Η συνεργασία της UNI στις πολυεθνικές επιχειρήσεις

- Ο ρόλος του κεφαλαίου των εργαζομένων στη δράση αλληλεγγύης.

Τέλος ψηφίστηκε το πρόγραμμα δράσης UNI για τα Παγκόσμια Συνδικαλιστικά Δικαιώματα, Το Ψήφισμα 11 (Ο κλαδικός συνδικαλισμός ως βάση για τη συνδικαλιστική ανάπτυξη), το Ψήφισμα 16 (Παγκόσμιο Συνδικάτο: να διευκρινιστεί ο όρος για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην παγκοσμιοποίηση).

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2005, το συνέδριο διέκοψε της εργασίες του ώστε οι σύνεδροι να συμμετάσχουν σε διαδήλωση στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα "End Poverty NOW!" - "Τέλος στη Φτώχεια ΤΩΡΑ!". Εκπρόσωποι συνδικάτων από όλο τον κόσμο ζήτησαν να απαλλαγούν οι αναπτυσσόμενες χώρες από τα χρέη που τις βαραίνουν, να υπάρξει δίκαιο εμπόριο και αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να ξεπεραστεί η φτώχεια.

Φωτογραφικό Υλικό